Tankar för grafiska formen
När vi ser på varandra sådana som vi är. När blicken möts av någon annans blick. Då blir vi sedda samtidigt som vi ser. Då blir vi till för varandra. Jag och du blir ett vi. Och precis mitt emellan oss möter vi blicken av Gud.